Hướng dẫn bung file Duplicator cho website

1.Hướng dẫn cách bung File Duplicator:

Một bộ file Duplicator sẽ gồm có 2 file: 1 file installer.php và 1 file dạng abczxyz_archive.zip.

Các bước bung file:

Bước 1: Các bạn copy 2 file installer.php và file abcxyz_archive.zip vào thư mục cài đặt web. Đối với hosting hoặc vps, thư mục mặc định này là public_html, đối với localhost cài xampp, thư mục này là C://xamp/tên thư mục.

Bước 2: Sau khi đã copy, các bạn chạy đường dẫn http://tên miền/installer.php .(Tên miền là tên miền tương ứng của các bạn).

 

Tick vào nút đồng ý và nhấn Next:

Đợi 1 chút để Duplicator Deploy lại Website:

Tại bước này mọi người điền thông tin database , User và Password. Đối với localhost sử dụng xampp, user mặc định là root và password trắng. Đối với các host sử dụng Cpanel, các bạn tạo user và database , sau đó nhập vào tương ứng, và bấm Test Database:

Thông báo Success màu xanh, chứng tỏ thông tin database đã đúng, các bạn nhấn next để sang bước tiếp theo.

Thông báo màu đỏ này nghĩa là thông tin chưa chính xác, các bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Database và User, sau đó bấm Test database, đến khi nào hiện màu xanh là các bạn có thể next qua bước tiếp theo.

Sau đó các bạn nhấn Yes để qua bước tiếp theo.

Tiếp tục nhấn Next.

Chúc mừng bạn, tới bước này xem như đã hoàn thành quá trình bung Duplicator. Các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thành quả. Tuy nhiên, tới bước này, các bạn cần bấm Save Permalink để cập nhật lại đường dẫn, tránh quá trình lỗi sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *