Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả (Tái Bản 2015)

38.400 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả
Quản lý theo kiểu” giao khoán” là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Người quản lý thực hiện công việc giao việc và chỉ can thiệp khi nào nhân viên có sai…

Last updated on 14/01/2022 9:32 sáng Details
Danh mục: