Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Tái bản 2021)

103.900 

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là…

Last updated on 15/01/2022 5:23 sáng Details
Danh mục: